การทำบุญ เหมือนการเก็บเงินซื้อของ

Saturday, January 11th, 2014

การสั่งสมบุญก็มีผลเหมือนการสั่งสมเงิน ต้องแสวงหาทำงานจึงจะได้เงิน
บุญต้องทำจึงจะได้บุญบุญเกิดได้ 10 อย่าง เรียกบุญกริยาวัตถุ 10 ประการ

การ ทำบุญทุกชนิด มีค่าคือความดีและวิบากดีที่เราจะได้รับ บุญแต่ละชนิดมีผลต่างกัน
แต่แบ่งกลุ่มใหญ่ๆ 3 กลุ่ม 1 บุญจากศีล 2 บุญจากทาน 3 บุญจากภาวนา

บุญจากการภาวนามีผลสูงสุดได้บุญมากที่สุด หากแต่ต้องทำให้ครบทุกบุญ
จะได้เกิดมาครบ ไม่ใช่ชาติหน้าสวย แต่โง่ สวยแต่ไม่มีกิน หรือ
ฉลาดแต่จน หรือรวยแต่โง่ รวยแต่ขี้เหร่ ทั้งทาน ศีล และภาวนาต้องทำทั้งหมด

เวลา เราจะไปเที่ยวต่างประเทศ เราจะต้องมีเงินซื้อตั๋วไปต่างประเทศ หากเงินเราไม่พอเราก็ทำงานเก็บไปเรื่อยๆ บุญเหมือนกัน หากเราจะไปเที่ยวอเมริกาต้องเงินพอไปอเมริกา หากไม่พอก็ไปไม่ได้ สวรรค์ พรหม และนิพพานเช่นกัน ต้องสั่งสมไปเรื่อยๆ สุดท้ายบุญจะพอคือบารมีเต็ม เมื่อบารมีเต็มก็บำเพ็ญต่อคือตัดกิเลส ก็สิ้นทุกข์หมดทุกข์ทั้งมวล การใช้บุญในเรื่องทางโลกก็เช่นกันหากบุญพอก็อธิษฐานอะไรได้ผลง่ายไม่ยาก

บาง คนเงินไม่พอ ต้องไปยืมคนอื่น ไปยืมคนดีบางทีเขาไม่คิดทั้งต้นและดอก หากไปยืมคนเลวไม่คืนเขา เราก็โดนทวงหนี้ บุญเหมือนกัน เขาจึงมีการบนบานกันขึ้นยังไง เพื่อขอบารมีผู้ที่ท่านบารมีพอมาช่วย บางพระองค์ท่าน ท่านขอเพียงการบูชาแทนคุณท่าน ด้วยการถือศีล หรือปฏิบัติตนเป็นคนดี

แต่บางท่านก็จะเอาของตามที่ตกลงกันไว้ หากไม่เหลือวิสัยไม่ควรบน หากจะบนให้บนด้วยการทำความดีคือปฏิบัติบูชา เราเองได้บุญเองนี่แหละ เทพและพรหมท่านบารมีเยอะแล้ว ท่านมีแต่สงเคราะห์ แต่หากไปบนกับผีหรือพวกทำบุญมาไม่พอ พวกนั้นมันก็จะใช้กำลังไปทำงานให้เราตามที่บนไว้ หากไม่แก้บนตามที่ให้สัญญากันไว้ มันก็เล่นงานเอา เช่น หักแขน หักขา หรือทำให้ตายบ้าง เพราะมันไปทำงานให้เรา แต่เราเอาเปรียบคือลืมแก้บน

ไม่ ควรบนผี หรือผู้ที่เราไม่รู้ว่าเป็นใคร ไม่ใช่ว่าเขาว่าศาลไหนดี
ที่ไหนศักดิ์สิทธิ์ไปบนทั้งหมดอันนี้ให้ระวัง ลืมแก้บนเข้าจะซวยใหญ่

ทางที่ดีควรทำดีเอง เมื่อความดีมีพอ ผลดีจะช่วยเราเอง
อย่าเร่งรัดฟ้าดินจนเกินควร อย่าให้เป็นมนุษย์ขี้เหม็นชอบเคี่ยวเข็ญเทวดา

เรา มีบุญน้อยเราก็ทำใหม่ให้มากๆ ไม่มีเราต้องขยัน มีแล้วอยากมีมากๆ
ก็ทำมากๆ อย่าอิจฉาตนเอง บุญเกิดขึ้นได้แม้ไม่ทำทานหรือใช้เงิน
หากแต่รู้จักคิด รู้จักบริหารจิต คิดให้เป็นก็เกิดบุญ ขอฝาก