วิธีการปล่อยปลา ปล่อยสัตว์ ให้ได้บุญมาก แก้กรรมได้ โดยปาล์ม

Tuesday, January 21st, 2014

1. ไปตลาดสด ที่เขามีการขายปลาดุก ปลาไหล หรือปลาหมอ ปลาช่อน
ไปเลือกเอาตัว อ้วนๆ หรือตัวที่เขากำลังเตรียมไว้ให้คน ซื้อฆ่ากิน

2. เลือกซื้อตัวที่จะรอด ดูแล้วเอาไปปล่อยคงไม่ตาย

3. เลือกสถานที่ปล่อย เช่นท่าน้ำวัด หรือ ตรงแม่น้ำไหล
มีน้ำไม่สกปรกเกินไป ปล่อยไปแล้วปลาจะไม่ตาย หรือถูกจับกินได้ยาก

จากนั้น รีบไป ณ สถานที่แห่งนั้น

พอไปถึง ให้ สมาทานศีล ห้า ไหว้พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

จากนั้น จุดธูป 31 ดอก ปักกลางแจ้ง แล้ว สวดชุมนุม เทวดา

พอสวดจบ ให้อธิษฐานว่า

ข้าพเจ้าขอนอบน้อมเทวดาทุกพระองค์ที่ เสด็จมา ณ โอกาสนี้ ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน วันนี้ข้าพเจ้า จะทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ เหล่านี้ให้รอดตาย ขอให้ท่านทั้งหลาย ร่วมโมทนาบุญ และเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิด ขออานิสงส์นี้ จงไปถึงแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า และ…………………………………………. ขอให้ข้าพเจ้าหายป่วย ขอให้ชีวิตข้าพเจ้าหลุดพ้นจากหนี้สิน เป็นอิสระโดยไว กรรมใดติดขัดไว้ ขอให้ข้าพเจ้าคล่องตัวขึ้น

(คำอธิษฐานในจุดไข่ปลา เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม)

จากนั้นก็ปล่อยสัตว์ทั้งหมดนั้น

พูดกับสัตว์เหล่านั้นว่า ขอให้เธอรักษาตนให้พ้นภัย นะ เราให้ชีวิตเธอเป็นอิสระ แล้ว

จากนั้น เป็นอันเสร็จพิธี เราไปถวายสังฆทานเพิ่มก็ได้