การบนท้าวเวสสุวรรณ ที่บ้านท่านเอง หรือที่ ศาลท้าวเวสสุวรรณ จ.อุบลฯ

Monday, January 27th, 2014

หาก ท่านมีปัญหาในการใช้ชีวิต ซึ่งมีความติดขัดในหลายประการ
แก้ไขด้วยตนเองแล้วยังไม่ดีขึ้นสักที ให้ท่านบนต่อศาลท้าวเวสสุวรรณ โดยการทำดังนี้

ให้ท่านอาบน้ำ แต่งกายให้สะอาดสุภาพ จากนั้น ให้เข้าห้องพระ สมาทานศีล 5
จากนั้น จึงสวดมนต์ ตามที่ท่านเคยสวดไป พอสบายใจ

แล้วให้ท่าน เตรียมธูปสีแดงมา 9 ดอก
อย่าพึ่งจุดให้จุดตอนบนเสร็จ จากนั้น นะโมฯ 3 จบ
จานั้นสวดคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อุตตะรัญจะ ทิสังราชา กุเวโร ตังปะสาสะติ ยักขานัญจะ อะธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิโส
ปุตตาปิตัสสะ พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา กุเวโร สะหะปุตเตหิ สะทาโสตถิงกะโรตุโน

จากนั้นจึงบนด้วยการทำตามนี้

1. บนเรื่องการงาน ให้ท่าน บนด้วยสังฆทานหนึ่งชุด
ในสังฆทานให้มีรองเท้าพระ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน

2. บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วย
สังฆทานหนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ 30 บาท

3. บนเรื่องความรักครอบครัว ให้บนด้วยการถวายดอกกุหลาบแดง
บูชาพระที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด 3 วัน 3 คืน

4. บนเรื่องความเจ็บป่วยและสุขภาพ ให้ท่านบนด้วยการ
ถวายหนังสือมนต์พิธี 10 เล่ม วัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา 10 ตัว

5. บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วยการถวายหนังสือมนต์พิธี
วัดไหนก็ได้ 5 เล่ม

6. บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้าทำงาน และเลื่อนตำแหน่ง
โยกย้ายให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว

ให้ ท่านอธิษฐานพูด ว่า ลูกขอพึ่งบารมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และท่านท้าวเวสสุวรรณ
และบริวาร ขอให้เรื่อง…ลูกขอบนท่านด้วย ..เมื่อได้ผลลูกจะทำกุศลถวายให้

จากนั้น เมื่อท่านบนเสร็จ จึงนำธูป สีแดง 9 ดอกนั้น ไปจุด กลางแจ้ง
บนดาดฟ้า หรือที่ไหนก็ได้ที่นอกอาคาร ไม่มีหลังคาปกคลุม

ข้าว ของทุกชนิด ในการบนแต่ละอย่าง เมื่อท่านได้ดังปรารถนาแล้ว
จึงให้ไปทำบุญ ถวายวัดไหนก็ได้ ที่เป็นวัดในศาสนาพุทธ แล้วอุทิศ
กุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณและบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เรา
ทุกเรื่องกำหนดการคือไม่เกิน 3 เดือนเห็นผล การถือศีลแปดถือที่ไหนก็ได้
ขอให้ครบในตัวศีลเป็นพอการบน ต้องเป็นเรื่องที่ไม่ผิดศีลธรรม
ท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมาศาลท้าวเวสสุวรรณ
ที่ จังหวัดอุบลราชธานี เพียงท่านบนที่บ้านก็ได้ผลเสมอกัน หากท่านเคารพ
หรือได้ผลดีค่อยมายังศาลท้าวเวสสุวรรณ ตามโอกาสเหมาะของท่าน
หรือ มาร่วมในงานบุญบวงสรวงประจำปี ที่จัดทุก ต้นปี ได้

เทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือทิ้งมนุษย์ หากแต่มนุษย์
ระลึกถึงโดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์
การให้บนเช่นนี้คือให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้บารมีเทพ
เทพนั้นสงเคราะห์คนไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทโวแล้ว
ไม่มี ความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้องพึ่งกินของเซ่นสรวงสังเวย
หรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมากราบไหว้ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่อง
หรือกราบกราน พิธีรีตองแปลกๆ ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทโวไหม
หรือเป็นผี เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อยมนุษย์ตายไป
ให้ไปเป็นเทวดา หรือเสมอตัวเป็นมนุษย์เหมือนเดิม
อย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางพระนิพพาน

( บทความโดย อ.ปาล์ม )