คลิกฟังเสียงบรรยายธรรม หรือ ดาวน์โหลดเสียง (อ.ปาล์ม) แบบ Mp3.

Thursday, January 9th, 2014

คลิกฟังเสียงบรรยายธรรม หรือ ดาวน์โหลดเสียง (อ.ปาล์ม) แบบ Mp3.

1. ความรู้เกี่ยวกับโลกทิพย์ – >>กดดาวน์โหลด.<<

2. ความรู้เกี่ยวกับศีลห้า - >>กดดาวน์โหลด.<<

3. ความรู้เกี่ยวกับเปิดตาที่สาม - >>กดดาวน์โหลด.<<

4. การฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้น - >>กดดาวน์โหลด.<<

5. การแก้กรรมเกี่ยวกับความรัก - >>กดดาวน์โหลด.<<

6. ดวงตกต่ำโทษแต่เจ้ากรรมนายเวร - >>กดดาวน์โหลด.<<

7. บทบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ - >>กดดาวน์โหลด.<<

8. สวดมนต์ทั้งปี เอาดีไม่ได้ - >>กดดาวน์โหลด.<<

9. การป้องกันคุณไสยในชิวิตประจำวัน - >>กดดาวน์โหลด.<<

10. เหตุผลที่บวช อ.ปาล์ม - >>กดดาวน์โหลด.<<

11. การปฏิบัติธรรม-สัพเพเหระ - >>กดดาวน์โหลด.<<

12. การแก้กรรม-เจ็บป่วย - >>กดดาวน์โหลด.<<

13. การแก้กรรม-เงินทอง - >>กดดาวน์โหลด.<<

__________________________________________________________________________