อยู่ห่างไกลวัด ก็ทำบุญได้ง่ายๆ ไม่มีเงินก็ทำบุญได้

Wednesday, January 15th, 2014

อยู่ห่างไกลวัดก็ทำบุญได้ง่ายๆ เช่น บางคนอยู่เมืองนอก เขตไกลวัด จะไปทำบุญทีหนึ่งต้อง ไปไกล
หลายรัฐ เสียเวลา ค่ารถ ค่าเสียเวลา เสี่ยงอันตรายด้วย หรือนักเรียนนักศึกษา หรือ คนที่มีวิถีชีวิตเร่งรีบ
ไม่ค่อยมีเวลาได้เข้าวัดทำบุญ แต่มีจิตใฝ่ในกุศลต้องการทำความดี ไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรบ้าง

วิธีการทำบุญง่ายๆ แม้อยู่ไกลวัด

1. การให้ทาน
หาก หาวัดไม่ได้ ก็ให้ทานในคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือผู้ปฏิบัติธรรมก็ได้ หรือหากหาไม่ได้จริงๆก็ให้ทำทานในสัตว์เดรัจฉาน เช่น สุนัขตามถนน ให้ขนมปังนกพิราบ ให้อาหารปลา

2. การขวนขวายในงานบุญ เช่น เก็บขยะตามถนน ทิ้งให้เป็นที่ ให้เป็นระเบียบ ตามถนนหนทางที่เป็นหลุม เราอาจจะขุดดินหรือหินไปถมให้เรียบ หรือเราอาจจะเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นเว็บเกี่ยวกับวัดวา ไปช่วยบอกบุญประชาสัมพันธ์ หรือช่วยงานในเว็บก็ได้

3. การโมทนาบุญ ทำได้ง่ายๆ ไปเจอใครทำดีเราก็เอาใจเข้าโมทนาบุญ หรือหาดูตามเว็บไซต์ต่างๆ ที่มีการทำบุญ เราก็โมทนาบุญตาม เจอเขาทำบุญในทีวีก็โมทนาตาม เจอคนทำดีในหนังสือพิมพ์ ก็โมทนาตาม

4. บุญจากการให้ส่วนบุญ เจอเหตุการณ์ต่างๆที่มีคนตาย
เราก็อุทิศกุศลที่เราเคยทำแล้ว ให้เขาเหล่านั้น? เห็นข่าวคนตายก็อุทิศให้ได้

5. เจอสัตว์ตายตามถนนก็อุทิศกุศลให้

6. อุทิศ ส่วนกุศล ให้สัตว์ทุกๆตัวที่ต้องกลายมาเป็นมาเป็นอาหาร ของเราในวันนี้ ไม่ว่าจะมี
ส่วนมาจาก เลือด เนื้อ นม ไข่ หรือแรงงาน หรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มาจากสัตว์ต่างๆเหล่านั้น

7. การน้อมบูชาพระ รัตนตรัย เจอดอกไม้ต้นไม้ที่มีดอกสวยข้างทางก็
น้อมบูชาพระรัตนตรัย อย่าลืมอุทิศกุศลให้เทวดาที่รักษาต้นไม้ดอกไม้ต้นนั้นๆด้วย

8. เจอไฟตามถนนหนทางก็น้อมบูชาพระรัตนตรัย อย่าลืมอุทิศกุศล
ให้ทุกๆท่าน ที่มีส่วนให้มีไฟฟ้าตามท้องถนน ก็คือทุกๆคนที่เสียภาษี

9. สวดมนต์ และนั่งสมาธิ ทำได้ทุกเวลา ทุกขณะจิต